RODO

Co to jest RODO?
RODO, jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SUEL , ul. Konopna 26 lok. 35  , 85-133 Bydgoszcz

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zlecenia naprawy powierzonego nam sprzętu.
– przetwarzanie danych umożliwia nam przekazywanie informacji o kolejnych etapach realizacji zlecenia
– obsługi zgłoszeń zamówienia kuriera w celu realizacji wysyłki sprzętu przeznaczonego do naprawy
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
– obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Państwem, m.in. w celach związanych ze świadczeniem usług
– w celach rachunkowych
– w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych statystycznych ze strony www.

Inspektor Ochrony Danych
Jest to wyznaczona jednostka osobowa powołana w celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za
pomocą wiadomości e-mail pod adresem: serwis@suel.pl lub listownie kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych – SUEL Przemysław Barański , ul. Konopna 26 lok. 35  , 85-133 Bydgoszcz

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Prosimy o podanie przez Państwa następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania (adres do wysyłki, jeśli jest inny niż zamieszkania);
– numer telefonu kontaktowego;
– adres e-mail
Dane powyższe są niezbędne, aby przyjąć i wykonać zlecenia naprawy sprzętu elektronicznego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas w którym realizujemy zlecenie naprawy, a także po jego zakończeniu, szczególnie w celu:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
– obsługi gwarancyjnej wykonanych zleceń;
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
– udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz udokumentowania spełnienia wymagań prawnych a także umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
RODO zapewnia każdej osobie możliwość ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich
praw:
– prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;
– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już
niezbędne do realizacji zlecenia, dla którego zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– prawa do ograniczenia przetwarzania danych – gdy wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą może wskazać, że nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na tych danych lub nieusuwanie danych;
– prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą, może poinformować o zmianie swoich danych osobowych;
– prawo sprzeciwu – w każdym momencie mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania
danych celach marketingowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np.  listownie na adres serwisu, dzwoniąc do BOK serwisu lub poprzez wiadomość e-mail skierowaną do IOD.

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?
Państwa dane osobowe mogą być, po uzyskaniu odpowiedniej zgody, mogą być przekazywane do
przetwarzania innym podmiotom, tzw. powierzenie przetwarzania danych osobowych, w celu
realizacji zadań wynikających ze zlecenia naprawy sprzętu w naszym serwisie (np. obsługę wysyłek zleconych, wysyłek zwrotnych).

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?
W rozumieniu państwa trzeciego jest to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Bardzo ważne informacje !


Zapytania odnośnie realizacji zleceń i wycen prosimy kierować na e-mail. Odpowiadamy możliwie szybko. W przypadku braku odpowiedzi oczywiście pozostaje kontakt telefoniczny nr.: 506 605 208

Odbiór sprzętu naprawionego:
Po naprawie sprzętu klient otrzymuje wiadomość SMS z terminem odbioru.

Uruchomiliśmy nowy punkt przyjęć sprzętu do naprawy.
Bydgoszcz - GDAŃSKA 77
Czynne od poniedziałku do piątku od 10:30 do 18
w soboty od 10:30 do 14

Serwis SUEL będzie nieczynny w dniach:

01-06.05.2024

Na zapytania odnośnie napraw odpowiemy drogą mailową po przerwie urlopowej.Przepraszamy za utrudnienia.

Bądź na bieżąco z promocjami. Znajdź i dodaj Suel do ulubionych na facebook'u. Otrzymasz 5% rabatu.Szybki kontakt:

tel. 506-605-208

Zadzwoń ! Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godz.: 10 - 16


PROMOCJE:

1. W naszym serwisie wstępną identyfikację usterki i kalkulację kosztów wykonujemy bezpłatnie. ZAPRASZAMY !

Darmowe wyceny napraw publikowane są na stronie bloga Serwis Foto

Wspieramy:

baner-gmk-suel


naglowek emaya 200